Valentínka

Lístoček s vyznaním, srdiečko, aké príjemné, milé potešenie. Zvyk posielať „Valentínky“ má u nás pomerne krátku tradí

Valentínka
Nové začiatky

Prelom rokov vždy ponúka priestor na zastavenie sa a zamyslenie. Je prospešné obzrieť sa dozadu,...

Nové začiatky
Vianoce na blate

Prijať realitu a nemať prehnané očakávania, to sú zaujímavé podnety na zamyslenie.

Vianoce na blate
Vitamíny pre dušu

Užívame vitamíny, otužujeme sa na čerstvom vzduchu, aby sme boli dostatočne odolní a pripravení brániť sa...

Vitamíny pre dušu
Mimo zastavanú oblasť

Vďaka za bratislavské lesy, alebo akékoľvek lesy, ktoré sú pre mnohých z nás útočiskom v tejto nezvyklej...

Mimo zastavanú oblasť
Pevné rodinné vzťahy a domáca pohoda

Vzorce správania fungujú neuvedomelo a môžu spôsobovať opakujúce sa problémové situácie. Ich uvedomenie si je často prvým krok

Pevné rodinné vzťahy a domáca pohoda
Buďme sami sebou, budeme úspešnejší

Každý z nás chce byť šťastný, úspešný, prosperujúci. Méta je jasná, cesty k nej rôzne. Kľukaté, rovné,...

Buďme sami sebou, budeme úspešnejší
Desatoro ako sa dať znovu do normálu

Chtiac, nechtiac sme prišli na to, čo je pre nás dôležité a čo má zmysel. Máme výbornú šancu využiť to.

Desatoro ako sa dať znovu do normálu