O koučingu s Majou Drahošovou

Uvoľňovanie ľudského potenciálu, partnerstvo prostredníctvom rozhovoru… aj takto môžeme definovať koučingu. O koučingu v poslednom čase počúvame čoraz častejšie. Stáva sa buzzwordom, módnou záležitosťou. V súvislosti s ním si však ešte mnohí kladieme otázky. Čo to vlastne koučing je? Ako mi to môže pomôcť s mojim problémom? Je to sila, alebo slabosť rozhodovať sa za sprievodu kouča? Aj týmto otázkam sme sa venovali v rozhovore s Majou Drahošovou, dlhoročnou life koučkou a riaditeľkou „fit centra pre dušu“ Vitaja!

Koučovanie na rôzne spôsoby, životný, vzťahový, či firemný koučing… počúvame o ňom čoraz častejšie. O čom koučing vlastne je?

Koučing môžeme definovať ako dôverný rozhovor sústredený na cieľ, ktorý chcete dosiahnuť, na plány, alebo problémy, ktoré potrebujete vyriešiť. Koučing pomáha nájsť cestu k želanému stavu. Koučing je v podstate vždy rovnaký, či už ide o životný, alebo firemný koučing. Rôzne sú len témy, ktoré sa riešia, alebo ciele, ktoré chceme dosiahnuť. Pri firemných otázkach, napríklad, ide viac o operatívny koučing, ten hľadá rýchle efektívne riešenia. Pri životných otázkach môžeme zase hovoriť o transformačnom procese.

Všetci by sme sa chceli mať lepšie, byť šťastní v osobnom živote, spokojní v práci. Existuje univerzálny návod na naplnenie podobných želaní?

Ako sa mať lepšie, byť šťastný a spokojný? Celý náš život je hľadanie odpovedí na takéto otázky. Každý hľadá svojim spôsobom, určite na to nie je univerzálny návod, pretože každý z nás to nájde inde, v niečom, čo je zmysluplné pre neho.

Existuje podľa vás spôsob, ako sa naučiť byť šťastný? Práve som sa rozhodla byť šťastná. Ako mi s tým pomôže kouč?

Samotné rozhodnutie je prvý krok na ceste k dosiahnutiu čohokoľvek. Neviem či vôbec môžeme dosiahnuť trvalé šťastie, väčšinou to vnímame ako momentálny, zväčša krátkodobý pocit. Možno ide skôr o dosiahnutie spokojnosti so svojím životom, vnútornú harmóniu. Cesta k samému sebe je často dlhá a kľukatá. Je dobré mať na nej sprievodcu. Svojich klientov pri koučingu sprevádzam na ceste do seba. Nie je to ľahká cesta, mnohí sa jej bránime, pretože máme strach z toho, čo tam objavíme. Je to pre odvážnych a odhodlaných ľudí. Pre tých, ktorí sa rozhodli vymaniť z vlastných sietí. Aká je v tom procese úloha kouča? Kouč vám pomáha odkrývať vašu hierarchiu priorít, hodnôt, privádza vás k uvedomeniu. Vtedy môže dôjsť ku kvalitatívnej zmene.

Cesta k samému sebe je často dlhá a kľukatá. Je dobré mať na nej sprievodcu.

Prísť ku koučovi, môže byť prvým krokom k zmene.

Hovoríte o odvahe ponoriť sa do seba a klásť si otázky, sú ľudia ochotní vydať sa na túto cestu? Aké máte skúsenosti s vôľou klientov pracovať na sebe?

V dnešnej rýchlej dobe má mnoho ľudí veľké problémy. Ženú sa za úspechom, trpia ich vzťahy, neuvedomujú si, ako zabúdajú sami na seba. Zastavia sa až vtedy, keď je situácia už nezvládnuteľná. Potrebujú pomoc, ale často majú obavy ju vyhľadať. Prísť ku koučovi, môže byť prvým krokom k zmene. Od hľadania rýchleho riešenia zlej situácie, až k vôli pracovať na sebe, ale často býva ešte dlhá cesta. Reálne zmeny sú možné, ak klient príjme zodpovednosť za svoj život a kouč mu v tom môže pomôcť.

Možno aj aktuálna situácia s koronavírusom nám pomôže zamyslieť sa nad tým, čo má v našich životoch skutočnú hodnotu. Môžeme z nej vyjsť posilnení?

Verím že áno. Všetci, nech sa nás situácia s koronavírusom dotkla akokoľvek, nejako sa nás dotkla, všetci sme sa museli zamyslieť. Vytrhlo nás to zo zabehaných koľají, možno sme sa prirýchlo rútili svojimi životmi, bez toho, aby sme sa sami seba opýtali „Aký to má zmysel?“ „Čo vlastne chcem v živote dosiahnuť?“ Nečakaná a náhla zmena nás zastavila a možno aj vyľakala.

Uvedomili sme si krehkosť toho, na čom zakladáme svoj život. Pocítili sme strach zo straty. Teraz je na nás, aký spôsob nájdeme na jeho prekonanie, ako sa vyrovnáme so stratami.

Je to impulz začrieť hlbšie k svojim osobným zdrojom a nájsť riešenie. Posilnení vyjdeme vtedy, ak nájdeme tieto zdroje a pokúsime sa z nevýhody urobiť výhodu. Rozhovory s koučom môžu byť pri tom veľmi užitočné.

Uvedomili sme si krehkosť toho, na čom zakladáme svoj život. Pocítili sme strach zo straty. Teraz je na nás, aký spôsob nájdeme na jeho prekonanie, ako sa vyrovnáme so stratami.

Čo robí dobrého kouča a čo dokáže správne vedený koučing?

Správne vedený koučing otvára oči, prináša rôzne pohľady na situáciu klienta a možnosti jej riešenia. Pomáha nájsť odpovede ako zvládnuť problémy. Umožňuje odkrývať vlastné zdroje a silu koučovaného. Dobrý kouč musí byť v prvom rade profesionál. Potrebuje akreditované vzdelanie, ktoré treba neustále rozširovať. Samozrejmosťou je dodržiavanie etického kódexu a základných koučovacích kompetencií ICF (International Coach Federation). Musí vedieť čo robí a prečo to robí. Kouč by mal mať aj určité danosti. Mal by vedieť počúvať, byť empatický a rešpektujúci. Prínosom sú skúsenosti s prácou s ľuďmi.

Aký je koncept rozvoja „JA“, ktoré ponúka svojim klientom Vitaja? Čím sa líšite od iných koučov, centier?

Vitaja – miesto kde som to „Ja“. Túžila som vybudovať „fit-centrum pre dušu“. Priestor, kde ľudia môžu rôznymi spôsobmi objavovať sami seba. Podarilo sa mi to, vytvorila som centrum, kde pracujem ako kouč a zároveň spolupracujem s kolegami z príbuzných oblastí. Okrem individuálneho koučingu tu ponúkame workshopy vedené formou skupinového koučingu, arte-terapiu, terapiu tancom, alebo meditácie, či jogové praktizovanie a ich vzájomné kombinovanie. Tak, ako sa vám vo fit-centre môže venovať individuálny tréner, tak u nás vo Vitaja sa vám bude venovať kouč a k individuálnemu koučingu odporučí iné formy osobnostného rozvoja.

Priestor, kde ľudia môžu rôznymi spôsobmi objavovať sami seba

Využívajú služby koučingu viac ženy, či muži? Majú záujem o koučovanie konkrétne vekové skupiny?

Ženy a muži riešia iné problémy, mužov viac zaujíma kariéra a pracovné témy. Pri life koučingu mám skúsenosť, že vzťahové otázky a možnosti osobnostného rozvoja využívajú prevažne ženy. Áno, moji klienti sú prevažne mladí ľudia, ktorí odmietajú žiť podľa naučených schém a hľadajú si vlastné miesto vo svete. Pochopili, že najskôr si musia upratať vo svojim vnútri. Prehodnotiť svoje presvedčenia a ujasniť si priority.

A čo tí starší, potrebujú odbúrať zábrany? Ako im pomáhate pochopiť, čo  im koučing môže dať?

Ľudia stredného veku, aj tí zrelší, sú zvyknutí všetko vyriešiť sami. Sú presvedčení o tom, že nepotrebujú pomoc a sú na to hrdí. Niečo už dosiahli a sú s tým spokojní. Načo by sa vŕtali vo svojom vnútri? Zabúdajú pri tom, že sa vzdávajú možnosti objaviť hlbší zmysel svojho života.

Ako prebieha samotný proces koučovania?

Každému novému klientovi ponúknem „ochutnávku“, ide o prvé stretnutie, kde vysvetlím, ako pracujem, ako celý proces prebieha. Toto stretnutie je veľmi dôležité na nastavenie dôvery a naladenie sa na seba. Jedno sedenie trvá 60-90 minút, priemerný počet stretnutí vedúcich k úspešnému dosiahnutiu cieľa je 5 -7, odporúča sa jedno stretnutie za 2- 4 týždne. To sú ale skôr štatistiky. Všetko je vysoko individuálne. Niekedy stačí jeden rozhovor, aby ste si uvedomili, čo je pre vás najdôležitejšie a čo potrebujete urobiť.

Prečítajte si viac o našich službách