Mimo zastavanú oblasť

Vďaka za bratislavské lesy, alebo akékoľvek lesy, ktoré sú pre mnohých z nás útočiskom v tejto nezvyklej...

Mimo zastavanú oblasť
Pevné rodinné vzťahy a domáca pohoda

Vzorce správania fungujú neuvedomelo a môžu spôsobovať opakujúce sa problémové situácie. Ich uvedomenie si je často prvým krok

Pevné rodinné vzťahy a domáca pohoda