Buďme sami sebou, budeme úspešnejší

Každý z nás chce byť šťastný, úspešný, prosperujúci. Méta je jasná, cesty k nej rôzne. Kľukaté, rovné, hrboľaté či vydláždené… Zdolávame ich s batohom plným rokmi usadených, cudzích hodnotení a vlastných, často skreslených súdov o sebe. Ako nás navigujú, či odkláňajú od cieľa? Práve sebadôvera je jednou z veličín, ktorá určuje našu cestu k prosperite. Ale poďme pekne po poriadku…

Význam slova prosperita hovorí o rozvoji, raste, vzostupe… Čo konkrétne za ním vidíme v našich životoch? Mnohí prosperitu podvedome a automaticky spájajú s bohatstvom a finančným ziskom. Širší význam slova prosperita ho však popisuje ako celkové napredovanie, úspech, šťastie. Keď sa nám darí, sme šťastní a úspešní, prosperujeme. Z tejto rovnice vyplýva, že úspech nemeriame len peniazmi alebo spoločenským uznaním, ale to, či sa cítime byť prosperujúci, závisí od našich hodnôt a ambícií.

Pocit prosperity úzko súvisí s našim sebahodnotením. Sebadôvera a prosperita sú ako spojené nádoby. Ak si veríme, máme väčšiu šancu na úspech Ak sa nám darí, posilňuje to našu sebadôveru. Aké jednoduché, však? Ale žiaľ, platí to aj opačne: ak si neveríme, je pravdepodobné, že zlyháme. Ak sa nám niečo nepodarí nabúra to naše sebahodnotenie. Čo s tým, ako začať v tom pozitívnom móde, a nevypadnúť z neho?

Vytvorme si zdravý obraz o sebe. Ako na to? Od detstva na seba hľadíme optikou svojich rodičov a vychovávateľov. Sme takí, ako nás vidia a snažíme sa byť takí, aby sme sa im zapáčili. V puberte začneme mať radikálne presne opačné názory a na zodpovedanie si otázky „Kto som?“ striehneme na názory  kamarátov a okolia. S batohom všetkých tých, v nás za celé roky usadených, cudzích hodnotení sa začneme predierať svojím životom.

Pri porovnaní so všetkými ideálmi, ktoré sa nám prezentujú na každom kroku, nie je nič neobvyklé, že sme plní komplexov a pocitov menejcennosti. Niekedy naopak, napohľad sebavedomý človek, vystupujúci až arogantne, môže mať tiež problém so sebavedomím. Zväčša niečo predstiera okoliu, ale bohužiaľ aj sebe. Jedno, ani druhé, neprispieva k duševnej pohode a nenápadne sa nám vkráda do života formou neprimeraných reakcií.

Skúsme sa teda zamyslieť, a na otázku „Kto som?“ si odpovedať sám. Dá sa to, len si treba uvedomiť a priznať svoje dobré aj zlé stránky. Rozpoznať a prijať aj svoje obmedzenia bez sebaobviňovania.  Pozor, okrem svojich vlastností, ktoré už racionálne vieme uchopiť, priznajme si aj svoje emócie. Ako ich vieme rozpoznať a pracovať s nimi? Keď získame sebavedomie založené na reálnom poznaní svojich schopností, môžeme si dôverovať, že zvládneme rôzne situácie. Nájdeme mechanizmy, ako sa dostať z prípadného zlyhania do bežnej rovnováhy. Sme na dobrej ceste.


Ak vás táto téma zaujíma, príďte na workshop , kde sa o tom porozprávame a spoločne budeme hľadať možnosti vlastnej prosperity.

Vaša Maja Drahošová