Coworking možnosť kreatívnej spolupráce

Coworkingový program vo Vitaji! sme začali plánovať veľmi spontánne. Dokonca niektoré z našich spoluprác, ktoré sú dnes súčasťou našich pravidelných aktivít pre klientov, vznikli na báze coworkingového spojenia. Ako kreatívnemu centru, zameranému na rozvoj osobnosti, je filozofia coworkingových pracovísk veľmi blízka.

Alternatíva i trend

Vymeňte home office za coworking a zostaňte v bezpečí!

Trendom dnešnej doby je dosiahnuť dokonalú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Vieme, že pri formovaní a podpore životného štýlu zohrávajú dôležitú úlohu aj pracovné priestory, interakcie a kooperácia kolegov, tvorivá atmosféra… Takúto rovnováhu môžete nájsť v coworkingových priestoroch vo Vitaji! Prostredníctvom coworkingu sa klientom snažíme plniť ich profesionálne aj osobné ciele, alternatívy k ich doterajším pracovným skúsenostiam. Tu môžu rásť osobnostne, ale aj vo svojom biznise. Priestory na spoluprácu sú plné zaujímavých a ambicióznych ľudí, spoznajú nových priateľov, potenciálnych klientov, či dokonca potenciálnych obchodných partnerov.

           
Aj pandémia COVID-19 zamiešala karty v pracovnom živote a mnohých z nás poslala do home office-ov. Zmeny pracovných návykov počas home office nás vyčerpali. To, čo bolo možno v prvých týždňoch atraktívne a považovali sme to za akési spestrenie a vystúpenie zo stereotypu, sa po mesiacoch zmenilo na potrebu vyjsť z domu, zmeniť prostredie, oddeliť osobné od pracovného. V zdieľanom pracovnom priestore to nájdete. Napriek tomu, že opustíte zázemie domáceho prostredia, zostanete v bezpečí. V čase pandémie sme dvojnásobne obozretní a poskytujeme najvyšší štandard  bezpečnostných opatrení. Počet ľudí v coworkingových priestoroch máme obmedzený v konkrétnom čase len na desať.

Kde nás nájdete

Naše coworkingové priestory nájdete v objekte historickej budovy Academie Istropolitana na Ventúrskej ulici v centre Starého Mesta. Okrem dobrej dopravnej a pešej dostupnosti naši klienti oceňujú priestory historickej budovy univerzity, ktoré majú  jedinečnú atmosféru, nezameniteľné genius loci a podľa mnohých aj tvorivé a umelecké „vibrácie“. Ak sa chcete stať členom „Vitaja coworku“  napíšte pár viet o sebe. Tešíme sa na rozšírenia našej kreatívnej komunity.

História coworkingu

Mimochodom, viete, kde to všetko s coworkingom začalo? Samotné slovo „coworking“, vo význame spoločný alebo zdieľaný kancelársky priestor, prvýkrát použil Brad Neuberg v roku 2005. Podnikateľ vytvoril prvý coworkingový priestor „San Francisco Coworking Space“. V prvých mesiacoch bolo otvorené iba 2 dni v týždni a … bolo prázdne, pretože nikto nikdy predtým nepočul o „coworkingu“. Neskôr záujem dynamicky narastal až sa z coworkingu stal fenomén využívaný na celom svete.

Súčasnosť coworkingu

V súčasnosti má coworking rozmery globálneho alternatívneho prístupu. Vo väčšine veľkých miest sa objavujú coworkingové priestory s ročnou mierou rastu 24,2%. Predpokladá sa, že do roku 2022 bude viac ako 30 432 pracovných priestorov s viac ako 5,1 miliónmi členov. Coworking je vnímaný ako nová cesta k trvalému udržateľnému prepájaniu osobného života a práce. Je to globálny pilier na priesečníku nehnuteľnosti, technológie a komunity, ktorý ovplyvní spôsob našej práce v budúcnosti.

Kto a prečo využíva coworkingové priestory

Najčastejšími návštevníkmi coworkingových centier sú:

Freelancers

Pre nich je coworkingový priestor o „slobode“. Vyberajú si kde a kedy pracujú, využívajú všetky výhody technicky vybaveného, originálneho alternatívneho kancelárskeho prostredia a hlavne chcú byť súčasťou komunity ľudí s podobnými potrebami. Pre freelancerov, ktorí by inak boli nútení pracovať doma sami, či v hlučnej kaviarni, je coworking ideálnym riešením. 

Podnikové tímy

Svet práce sa rýchlo mení a pandémia COVID 19 zmeny ešte zdynamizovala. Aj coworkingové priestory  inovujú a upravujú spôsob našej práce. So zvýšeným zameraním na pohodu zamestnancov, a udržiavanie dokonalej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, sa coworkingové priestory stávajú pohodlným komplexným riešením aj pre podnikové tímy. Mítingy, obchodné stretnutia v reprezantatívnom prostredí so zaistenou bezpečnosťou sú čoraz častejšie využívané aj u nás. 

Začínajúci podnikatelia

Pre tých, ktorí práve začínajú podnikať, je coworkingový priestor skvelou možnosťou, ako sa stretávať s väčším, či menším tímami. Vďaka zdieľanej infraštruktúre coworking nevyžaduje vysoké náklady na zriadenie priestorov. Prínosom je aj kreatívna komunita, do ktorej sa môžu začínajúci podnikatelia zapojiť, či  kooperácia s internými odborníkmi, mentormi… Coworking je pre nich ideálnou platformou, z ktorej sa dá napríklad uviesť na trh nový produkt.

Úspešné spoločnosti, ktoré začali v coworkingoch

Medzi dnes už globálnych hráčov, ktorých prevratné myšlienky vznikli v coworkingových centrách, patria:

* Uber – príbeh Travisa Kalanicka a Garretta Campa dokazuje, že coworkingové priestory skutočne vytvárajú prostredie a príležitosti. Spojil ich coworking a vyriešili krízu s taxíkmi v San Franciscu (nielen)
* Instagram – Mikeovi Kriegerovi a Kevinovi Systromovi sa podarilo vyvinúť aplikáciu Instagram v priebehu 8 týždňov tiež v coworkingovom priestore

* Indiegogo – jeden z najväčších crowdfundingových portálov na svete sa zrodil v hlave analytika Wall Street, Danae Ringelmann tiež v coworkingovom centre