Pevné rodinné vzťahy a domáca pohoda

Všetci v rodine si skvelo rozumejú, deti si rodičov vážia, vašim spoločným dňom vládne srdečná atmosféra, vzťahy so svokrou sú priam ideálne a váš teeneger dokáže udržať svoje nálady na uzde. Je to utópia, alebo to je skutočne možné? Ako zariadiť, aby ste si vybudovali a držali harmonické rodinné vzťahy?

Rodina nás učí, ako fungovať vo svete. Poskytuje zázemie, ochranu a hlavne lásku a teplo všetkým  členom. Čerpáme z nej podporu, ktorú potrebujeme, aby sme dokázali zvládať nástrahy života. Ale povedzme si úprimne, málokde to funguje ideálne. Dôvod je prostý. Každý z nás je iný, líšime sa v názoroch, máme osobné priority a individuálne potreby, mení sa aj svet okolo nás a každý deň majú na nás vplyv milióny vecí. Napriek tomu si však silnú a súdržnú rodinu môžeme a vieme vybudovať. Nie je to jednoduché, ale ide to. Tým základným a najdôležitejšími sú komunikácia, spoločne trávený čas a rešpekt.

  1. Silné rodiny dobre komunikujú

V rodinách, ktoré držia pri sebe, rodinní príslušníci navzájom dobre komunikujú. A nielen to. Dokážu sa hlavne pozorne počúvať. Vedieť byť pozornými poslucháčmi, čo je častokrát omnoho dôležitejšie než samotná komunikácia. Ak chcete vybudovať pevné rodinné vzťahy, aktívne sa navzájom počúvajte. Je to základné východisko, ktoré vás nasmeruje na správnu cestu budovania zdravých rodinných vzťahov.

  • Podeľte sa vzájomne o svoje myšlienky a pocity

Každý v rodine by mal mať pocit, že môže hovoriť o svojich myšlienkach a pocitoch. Keď človek cíti, že ho počúvate a venujete mu pozornosť, rešpektujete jeho názor, cíti sa viac sám sebou, je otvorenejší k riešeniu problémov a s väčšou pravdepodobnosťou dovolí ostatným, aby vzájomne otvorili pre zdieľanie a komunikáciu.

  • Trávte čas spoločne

V dnešnom tempe môže byť pre rodiny náročné pre spoločné trávenie času. Skúste si preto zaviesť a tí, ktorí ich majú udržiavať svoje rodinné rituály. Napríklad stretnutia pri spoločnej večeri, oslavy, spoločné dovolenky, prechádzku… Svojim deťom umožnite, aby vám pomohli rozhodnúť, ako túto dobu strávite. Môžete čítať knihy, spievať pesničky, hrať hry. Dôležité sú malé okamžiky, ktoré môžete využiť k vzájomným prepojeniam. Podľa vedcov je pre deti najsilnejším okamihom trávenie krátkeho spoločného času (1–2 minúty), ktoré robia spolu s rodičmi. Môžete si hovoriť príbeh, keď pracujete, pri ceste do obchodu či v aute, čítať si spolu, zatiaľ čo čakáte, kým sa dovarí večera. Často si totiž myslíme, že musíme čakať na náš “zvláštny čas”, ale aj tieto malé momenty nám pomáhajú udržať si vzájomné spojenia.

  • Silné rodiny riešia konflikty

Všetky rodiny majú konflikty, je to prirodzená súčasť ľudských vzťahov. Ale niekedy sa ťahaj zbytočne dlho, pretože sa jednoducho neriešia, zametajú sa pod koberec, zavedie sa pštrosia politika, nechávajú sa vyhniť. To nie je správna cesta. Skúste sa v budúcnosti zamerať skôr na to, ako veci riešiť, než na riešenie toho, kto za to môže, kto to má na svedomí, kto je vinník a kto je v rodine ten zlý.

  • Silné rodiny rozvíjajú dôveru

Dôvera je lepidlom, tmelom, ktorý drží vzťahy pohromade. Umožnite rodinným príslušníkom, aby sa zlepšili. Všetci robíme chyby. Snažte sa vedieť si povedať navzájom  “Je mi ľúto“. Učte sa odpúšťať. Dlhodobá bolesť z minulosti nám ubližuje. Zodpovednosť za naše správanie pomáha rozvíjať dôveru, naučí veriť tomu, že môžete byť milovaní aj keď nie ste dokonalí.  Detským členom rodiny dajte príležitosť získať si vašu dôveru. Nechte ich robiť malé úlohy v domácnosti a pochváľte ich za to, že niečo zvládli samé a naopak, ukážte, že aj vy ste dôveryhodní a dodržujte svoje sľuby a dohody.

Je nesporné, že rodina v živote každého z nás zohráva dôležitú rolu. Mnohokrát podceňovanú alebo vnímanú ako nepotrebnú. Má však pre naše životy veľký význam a ovplyvňuje nás. V rodine vzniká náš život, tu sa odovzdávajú základné ľudské, rodinné vzorce a hodnoty. Má to aj druhú stranu mince. Vzorce správania fungujú neuvedomelo a môžu spôsobovať opakujúce sa problémové situácie. Ich uvedomenie si je často prvým krokom pri riešení ťaživých situácií, nielen v rodine. Pri tomto procese môže byť kouč vašim užitočným sprievodcom.

Teším sa na stretnutia s vami!

Vaša Maja