Koučing párov

Nič nie je ideálne, ani vzťah. 

Konflikty do vzťahov patria, problém, ale nastáva vtedy, ak ich nevieme, alebo nechceme riešiť. Nedorozumenia narastú a môžu nás prevalcovať.

Dôležitá je otvorená komunikácia. Ak ste sa zasekli, neviete spolu hovoriť, alebo každý hovorí inou rečou, koučovací rozhovor môže pomôcť.

Príďte spolu, dohodneme sa na postupe práce s párom, prípadne aj na individuálnych stretnutiach.

Úvodné stretnutie, na ktorom sa zladia potreby klienta a ponuka kouča s krátkou ukážkou, trvá 45 minút.

Štandardné, individuálne sedenie trvá 60-90 minút, priemerný počet stretnutí vedúcich k úspešnému dosiahnutiu cieľa je 5-7. Odporúča sa jedno stretnutie za 2-4 týždne. Všetko je ale individuálne. Niekedy stačí jeden rozhovor, aby ste si uvedomili, čo je pre vás najdôležitejšie a čo potrebujete urobiť.

Miesto stretnutia: Centrum Vitaja, Gunduličova 8, Bratislava

Kontaktujte nás

  • Ventúrska 3
    Bratislava