Nové začiatky

Prelom rokov vždy ponúka priestor na zastavenie sa a zamyslenie. Je prospešné obzrieť sa dozadu, aby sme vedeli lepšie zaostriť na to, čo v novom roku chceme dosiahnuť, zmeniť, či odstrániť. Minulý rok mal pre nás všetkých jeden veľmi dôležitý pojem – Korona. Mnohí sme museli svoje naplánované aktivity korigovať, presúvať, alebo úplne zrušiť. Má ešte vôbec význam plánovať, keď situácia je stále neistá a už vieme, že úspech prinesie najmä flexibilita? Práveže áno, do nového roku sme totiž prišli poučení. Všeličo sme zvládli mimo zabehnutých rutín a páči sa nám to. Vyrástli sme, a môžeme to využiť. Premyslime teda ako.

V prvom rade pri hodnotení roku 2020 nájdime okrem pandémie aj niečo iné, čo ho charakterizovalo. Čo sa vám ukázalo ako podstatné? Čomu chcete venovať energiu a čo stratilo význam? Keď si odpoviete na tieto otázky, viete si povedať aj čo chcete ďalej. Aký máte cieľ? Venujte tomu čas a vizualizujte si ho.  Doprajte si ešte možnosť snívať. Aby sen nezostal len snom a nerozplynul sa, popíšte si ho čo najpresnejšie. Môžete použiť známe SMART pravidlo pri stanovení cieľa. Ten má byť:

S – specific – špecifický – čo presne chcete, konkrétne to popíšte,

M – measurable – merateľný, treba vyjadriť, čím sa dá merať jeho napĺňanie,

A – achievable – dosiahnuteľný, aby bolo vo vašich silách ho dosiahnuť,

R – relevant – pre vás dôležitý,

T- time bound – časovo ohraničený, teda treba vedieť, za aký čas dosiahnete výsledky,

Myslím, že práve po skúsenostiach z minulého roku si vieme nastaviť ciele tak, aby boli reálne a nezávislé od vonkajších činiteľov.

Ak máte plán, čo teda môžete urobiť ako prvé? Začnite!

Ešte vám niečo bráni, alebo sa potrebujete v niečom uistiť? Neváhajte využiť spoluprácu s koučom. Mám záujem

Vaša Maja