Biznis Koučing

Lídri veľkých spoločností prichádzajú na to, že odkrývanie osobného potenciálu pracovníkov sa stáva podobne dôležité ako zavádzanie nových technológií.

Individuálny biznis koučing – účinný nástroj osobného rozvoja manažérov a zamestnancov.

Pomáha nachádzať osobnú hnaciu silu na dosahovanie cieľov, nové stratégie riadenia, efektívne postupy v práci, odbúravať stres. Koučing je o práci so sebou pre každého, kto sa zamýšľa nad svojimi hodnotami, prioritami a chce riešiť otázky svojho smerovania, sebauvedomenia, balansu medzi prácou a súkromím, alebo ochrany pred vyhorením.

Tímový koučing – otvára nové komunikačné kanály v kolektíve a zefektívňuje spoluprácu.

Koučovanie tímov poskytuje riešenia pracovných problémov priamo vo svojom procese, výsledkom koučingu sú konkrétne kroky, ktoré vedú k požadovaným cieľom. Koučovanie tímov zvyšuje angažovanosť tímu a pomáha pri riešení konfliktov.

Tímový koučing Plus –  je rozšírenie práce s tímom o uvoľnenejšie a hravejšie aktivity s využívaním pohybového vyjadrenia. Ponúka možnosť neverbálnej komunikácie cez autentický pohyb. Telo a pohyb je primárnym vyjadrovací prostriedok, umožňuje prejaviť emócie, je spôsobom na odbúranie stresu a napätia.

Radi Vám nastavíme produkt podľa konkrétnych požiadaviek Vašej firmy, ako individuálny biznis koučing, tímový koučing, tímový koučing Plus, alebo ich kombináciu.

Ako bonus pre Vašu firmu vnímame možnosť na ponúkané aktivity využiť nové a inšpiratívne prostredie centra Vitaja, ale všetky navrhované služby vieme ponúknuť aj v priestoroch Vašej firmy.

Mám záujem 

Kontaktujte nás

  • Ventúrska 3
    Bratislava