INTUITÍVNY TANEC S VERONIQUE SANDALPHON

 Pohybová terapia tancom

Intuícia je schopnosť ľuďom vlastná. Je to šiesty zmysel, ktorý je najmä u nás žien vyvinutý do prekvapivých rozmerov. A predsa v dnešnej uponáhľanej dobe, vo svete pokrokovej technológie, v spoločnosti kde víťazí silnejší a každé rozhodnutie musí prejsť racionalizačným filtrom, je niekedy tak ťažké počuť impulzy ktoré nám dáva náš vnútorný hlas.

TU a TERAZ, užívať silu prítomného okamihu, byť vedome mysľou vo svojom tele, bez potreby kontroly okolia a udalostí, ktoré nemôžeme ovplyvniť sú fenomény tak často skloňované v médiách a literatúre a pritom prirodzené umeniu a práve tancu od počiatku vekov vlastné.

Tancujeme nielen preto aby sme vypli, ale práve preto, aby sme sa stali prítomnými vo všetkých našich pohyboch. Aby sme našli svoju prirodzenosť. V intuitívnom tancovaní neexistujú POSUDZOVANIA.

Veronika Janíková – VERONIQUE SANDALPHON

Cítenie a vnímanie svojho tela, seba ako individuálnej osobnosti, počúvanie vonkajších vnemov a vnútorných impulzov ktoré k nám prichádzajú, vnímanie seba ako súčasti spoločnosti, priestoru a ľudí okolo seba, objavovanie komunikačných prostriedkov nášho tela s týmito elementami. To všetko zažijete prostredníctvom tanca, vedenej improvizácie, práce s vnímavosťou, predstavivosťou a emocionalitou.

Prínos intuitívneho tanca

Tento tanec je príležitosť ako cítiť silnú energiu, ktorá žije vo vašom tele a túto energiu prebúdza. Nemusíte mať predošlé skúsenosti, mať vyhranený štýl alebo poznať akékoľvek tanečné pohyby. Intuitívne a plynulo sa budete pohybovať podľa toho, ako sa cítite cez vedenú muzikoterapiu, tým prirodzene umožníte prúdenie a uvoľnenie energie, ktorá vám pomôže zbaviť bolesti sa fyzickej a emočnej bolesti…

začali sme 4.6.2020 o 19:30, pokračovanie bude každý štvrtok, pridať sa môžete kedykoľvek

Vstupné 7 Eur

Registrujte sa