Pokračovanie zaujímavých stretnutí s históriou a umením v spolupráci s Ústavom dejín umenia CVU SAV

Import/Export

Aké typy diel výtvarného umenia raného novoveku vznikali mimo súčasného Slovenska a ako sa transportovali na miesto svojho určenia na našom území? A naopak, aké diela boli z nášho aktuálneho územia exportované v prostredí strednej Európy a kto boli ich objednávatelia? A nakoniec, existujú aj diela, ktorých primárnou úlohou bolo ich cirkulovanie v širšom geografickom priestore? Domáce diela na jednej a importy na strane druhej nebudú vertikálne umiestňované do hierarchických pozícií, ale skôr kontextualizované v konkrétnych rámcoch, v ktorých vznikali, resp. po dokončení cirkulovali a reprezentovali tak medzikultúrne kontakty či aktívnu umeleckú komunikáciu konkrétneho mikroregiónu geograficky smerom dovnútra, i naopak smerom von.

Prednáška /Barbara Hodásová

Tešíme sa na Vás 2.3.2020

Kreatívne centrum „Vitaja“  Ventúrska 3