Pozývame Vás na prednášku Mgr. Zuzany Bartošovej, Ph.D.:

Slovensko-francúzske a francúzsko-slovenské vzťahy v oblasti výtvarného umenia a jeho interpretácie počas 20. storočia.

Téma väzby nášho výtvarného umenia na Francúzsko počas šesťdesiatych rokov je čiastočne reflektovaná v umeleckohistorickej odbornej i populárnej literatúre. Tam sa však obmedzuje na všeobecne známe skutočnosti, akými sú kontakty Alexa Mlynárčika so širším okruhom parížskej skupiny Nových realistov, či účasť Pierra Restanyho na príprave a komentovaní výstavy Danuvius´68.Prednáška poodhalí hlbšie, doposiaľ skryté súvislosti, a to na základe štúdia archívnych materiálov v pozostalosti Pierra Restanyho na univerzite v Rennes. Po prvý raz zverejní poznatky získané z bohatej osobnej korešpondencie tejto významnej osobnosti francúzskeho výtvarného života s Alexom Mlynárčikom i sporadickej s inými umelcami a kurátormi. Zaoberá sa aj kritickým výskumom dobových tlačí vydaných na Slovensku, najmä katalógov výstav a výtvarnej publicistiky z aspektu sledovanej problematiky. Neobíde ani širší kontext komentárov o tvorbe našich umelcov z pera ďalších francúzskych kritikov.

Cieľom prednášky je načrtnúť plastickejší a provokatívnejší obraz výtvarných interakcií medzi Parížom a Bratislavou, či naopak, medzi Bratislavou a Parížom, než aký dodnes ponúka známa umeleckohistorická literatúra.

Ilustračný obrázok: Alex Mlynárčik: Československo, 1968. Igelitové vrecúško so zeminou a nápisom. Nadácia súčasného slovenského výtvarného umenia v Bratislave založená Prvou slovenskou investičnou skupinou, archív.

Prednáška /Mgr. Zuzana Bartošová, Ph.D. samostatná vedecká pracovníčka Ústav dejín umenia CVU SAV

Tešíme sa na Vás 5.10. 2020

Kreatívne centrum „Vitaja“  Ventúrska 3[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]